بازداشت سه شهروند کورد در دهگلان

دیروز پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ سه فعال مدنی کورد اهل شهر دهگلان در شرق کوردستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سه شهروند کورد به نامهای «پویا حسین پناهی، آرمان حسین پناهی، پویا مقدم» صبح روز پنج شنبه بیستم اسفند ماه از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

نظر به خبرهای رسیده از شرق کوردستان، شهروندان بازداشت شده در مکانهای متفاوتی بازداشت شده‌اند. «پویا حسین پناهی» در محل کارش درشهر تهران “خیابان سعادت آباد” از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است. و «آرمان حسین پناهی و پویا مقدم» درمنطقه “لیلاخ” دهستان «قروچای»  شهر دهگلان ،از سوی نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت شده وبه مکان نامعلومی انتقال داده شده‌اند.

باتوجه به گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، جمهوری اسلامی بعد از پروسه انتخابات موج بازداشت وفشار بر فعالین سیاسی، مدنی، مذهبی، فرهنگی وزیست محیطی و… را افزایش داده است.

جمهوری اسلامی ایران یکی از حکومتهای است که نقض حقوق بشر، روزانه توسط نیروهای امنیتی_ انتظامی صورت می‌گیرد.

جمعیت حقوق بشرکوردستان
11.03.2016