در پی انفجار مين یک كولبر كورد پاى خود را از دست داد 

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: روز گذشته ۶ آبان ماه ۱۳۹۶ شمسي، یک كولبر كورد به نام «سليمان محمودى» ۴۶ ساله فرزند حمزه اهل روستاى «نيوه ژنى» سردشت و ساكن پيرانشهر در حوالى مرز تمرچين پيرانشهر با یکمین برخورد نمود و پايش را از دست داد.

به نقل از یک منبع محلى نامبرده متأهل و داراى ۴ فرزند است و در اين رويداد ماهيچه ساق پاى چپ متلاشي و از ناحيه صورت دچار كبودى و دو انگشت دست راست وى نيز قطع می‌گردد.

لازم به ذكر است، بيشتر مناطق مرزى بين جنوب و شرق كوردستان از زمان جنگ ايران و عراق آلوده به مين بوده  و هرسال قربانيان زيادى را می‌گیرد و نظام جمهورى اسلامى ايران نيز براى بيشتر امنيتى كردن اين مناطق همچنان به توليد و استفاده از مین‌های ضدنفر ادامه می‌دهد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان