بی خبری مطلق از سرنوشت یک شهروند رۆژهەڵاتی

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، با گذشت  ۱۰۵ روز از بازداشت یک جوان کورد، هنوز در بازداشت و هیچ اطلاعی از وضعیت ایشان در دست نمی باشد.
«سامان قادری آذر»٬ شهروند کورد بورانی در شرق کوردستان  که «۲۳دی ماه سال گذشته» بازداشت شده بود،  همچنان در بازداشت وخانواده اش از سرنوشت ایشان هیچ اطلاعی ندارند.
«سامان قادری آذر فرزند غفور٬ که متولد ۱۳۷۰ و عکاس می باشد٬ در ۲۳دی ماه سال گذشته در محل کارش توسط ماموران اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایران در  بوکان بازداشت و تا اکنون کسی از سرنوشت این جوان کورد اطلاعی ندارد.
به گفته یکی از اعضای خانواده اش: از دی ماه سال گذشته ده ها بار به ارگانهای امنیتی بوکان٬ مهاباد٬ میاندوآب و ارومیه مراجعه کرده ایم که از سامان خبری به ما داده شود ولی متاسفانه هر بار جوابی به ما داده اند،  در آخرین تلاش ها، نمایندگان  وزارت  اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ارومیه به ما گفتند ؛ سامان را به تهران منتقل کرده اند، این در حالی است که  یک ماه پیش به تهران رفتیم،  آنجا به ما گفتند،  فردی با این مشخصات  اینجا نیست.

بازداشتهای غیرقانونی و خودسرانه در شرق کوردستان، یکی از شگردهای جمهوری اسلامی ایران برای فشار و ایجاد ارعاب در کوردستان می باشد.

نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران،  اقدام به بازداشت خودسرانه و غیر قانونی افراد کرده و هیچ گاه پاسخگو نمی باشند.

این در حالی است که طبق موازین حقوق بشری و خود قوانین ایران،  نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موظف هستند که خانواده بازداشت شده گان را در جریان وضعیت افراد بازداشت شده،  قرار دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان