صدور قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی برای آزادی موقت «مناره مُلا ویسه» شهروند کورد

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: به دنبال برگزاری رفراندوم در جنوب کوردستان و برپایی جشن و شادی شهروندان شرق کوردستان، نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران در شهر سقز، با استفاده از تصویربرداری‌های صورت گرفته اقدام به شناسایی افراد مؤثر در برگزاری این جشن و شادی‌ها نمود. در هـمين رابطه مأموران امنيتى و اطلاعاتى حکومت جمهوری اسلامی ایران در سقز یک دختر کورد به نام «مناره مُلا ویسه» را بازداشت کردند.

بنا به گزارش؛ وی مدتی را در ستا خبری سقز در بازداشت به سر برده و بعداً به زندان مرکزی این شهر انتقال داده می‌شود. دادگاه انقلاب شهـر سقز، برای آزادی موقت این شهروند کورد تا برگزاری جلسه محاکمه، قرار وثیقه‌ی هشتاد میلیون تومانی صادر نموده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان