مریوان؛ بازداشت سه شهروند توسط نیروهای امنیتی

KMMK:

چهارشنبه 21آبان‌ 1399خورشیدی ، سه شهروند با نامهای “صلاح پورکیوان” 24 ساله فرزند احمد، “آراس قادری” 22 ساله فرزند کاوه و “محسن رسائی” 20 ساله فرزند احمد” اهل روستای “سردوش” از توابع شهرستان مریوان بازداشت شدند.

براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبردگان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدە اند و پیگیری‌های خانواده آنان در نزد نهادهی مربوطه جهت اطلاع از سرنوشت فرزندانشان بی‌نتیجه بوده است.

تا زمان تنظیم این خبر از سرنوشت و محل نگهداری و اتهامات وارده بر ایشان هیچ اطلاعی دقیقی در دسترس نیست.

براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 302 شهروند در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان