شهادت‌نامه غازی رازدار زندانی سیاسی کورد

غازی رازدار از فعالین سیاسی و زیست‌محیطی کورد بوده است که توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر مریوان بازداشت و

بیشتر بخوانید