سقوط یک کولبر در پی تعقیب و گریز از سوی نیروهای هنگ مرزی ایران

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است یک کولبر كورد در مناطق مرزی سلماس در اثر تعقیب

بیشتر بخوانید

۲۳ ماه بی‌خبری از سیوان رحیمی فعال سیاسی کورد /عدم پاسخ‌گویی دادستانی کرماشان از سرنوشت این زندانی

دادستان و مسئولین زندان کرماشان در شرق کوردستان، بار دیگر از زندانی بودن فعال سیاسی کورد «سیوان رحیمی» در زندان مرکزی

بیشتر بخوانید

۲۲ ماه بی‌خبری از وضعیت یک فعال کورد، و درخواست کمک پدر ومادر وی از نهادهای حقوق بشری

22ماە بی خبری از بازداشت فعال کورد بازداست شدە، خانوادە این زندانی کورد از نهادهای حقوق بشری برای اطلاع از

بیشتر بخوانید