یک شهروند دهلرانی بازداشت شد

KMMK: سه‌شنبه 24 فروردین‌ 1400 شمسی، یک شهروند به نام “ستار کریمی” اهل شهر “پهله”، مرکز بخش “زرین آباد” شهرستان

بیشتر بخوانید