جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : اعتصاب غذا

اخباراعتصاب غذابلاتکلیفی زندانیتمدید بازداشتسلایدرمدنی

ایلام؛ اعتصاب غذای کوروش گراوند در زندان مرکزی رژیم ایران

ک.م.م.ک: چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند به نام کوروش گراوند ۲۰ ساله زندانی سیاسی اهل شهرستان سرابله در اعتراض بلاتکلیفی در...
اعتراضات سراسریاعتصاب غذابازداشتبانک زندانیان سیاسیسلایدرمحکوم بە زندان

اعتصاب غذای مهدی موسویان در اعتراض به حکم قصاص چشم

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ شهروند با هویت مهدی موسویان اهل فرخ شهر لورستان به عنوان اعتراض به حکم ابلاغ شده دست به اعتصاب...
اعتصاب غذابانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرمحکوم بە اعدام

ایلام؛ انتقال یک شهروند به زندان جهت اجرای حکم

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: یکشنبه ۱۴ آبان ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی, یک شهروند به نام احمد علیزاده معلم و اهل شهرستان آبدانان از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران...
اخباراسناداسناد و شهادتنامەاعتصاب غذاتمدید بازداشتسلایدرشکنجەمدنی

فشار ادارە اطلاعات بر وحید چاوران شهروند اهل آبدانان

ک.م.م.ک: شنبە ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، وحید چاوران شهروند بازداشتی اهل آبدانان کە در ادارە اطلاعات رژیم ایران در ایلام محبوس می باشد. مجبور بە...
اعتصاب غذابانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدر

اعتصاب غذای وحید چاوران در زندان ایران

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: بر اساس گزارش های دریافتی وحید چاوران در زندان حکومت ایران در ایلام در اعتراض به شرایط بلاتکلیفی دست به اعتصاب غذا زده و...