جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : مرخصی

بازداشتتمدید بازداشتسلایدرمرخصی

عدم موافقت با درخواست مرخصی یک شهروند محبوس در زندان ایران در بوکان

Bilal Enferadi
ک.م.م.ک: براساس گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، مسئولان زندان حکومت ایران در شهرستان بوکان، درخواست مرخصی یک شهروند محبوس با هویت « سوران...