دیوار نگاری به حمایت از «محمدنظری، رامین حسین پناهی، زینب جلالیان»+عکس

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: برای حمایت از سه زندانی سیاسی کورد محمدنظری، رامین حسین پناهی و  زینب جلالیان از سوی «کمیته عمل سازمانده کارگری» در سطح شهر تهران دیوارنگاری صورت گرفت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان