تجمع دستفروشان خيابان نوبهار كرماشان در مقابل ساختمان شوراى شهر كرماشان

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، صبح امروز ١٨ مهر ماه جمع زيادى از دست فروشان خيابان نوبهار كرماشان به علت فشار و موانع كه از سوى نيروهاى شهردارى براى كسب وكار انها إيجاد ميكند ، امروز در مقابل ساختمان شوراى شهر كرماشان دست به تجمع زده و با آرائه درخواست كتبى از أعضاء اين شورا ، خواستار لغو محدوديت كسب و كار و راه چاره اى براى اين محدوديت ها شدند.

دست فروشان براى رسيدن به خواسته هايشان ، امروز عصر تجمعى ديگرى در مقابل ساختمان اصلى شهردارى واقع در ميدان شهناز برگزار خواهند كرد .

لازم به ذكر است ، مالك پاساژ پلازاى كرماشان با توصل به نفوذى هاى خود در شهردارى ، عامل اصلى پشت پرده فشار و محدوديت كسب وكار دست فروشان هست.

لازم به يادآوريست كه ، استان كرماشان يكى از استانهاى ايران است كه بيشترين آمار بيكارى را به خود اختصاص داده و مسئولان ايران نيز براى رشد و ارتقاء اقتصادى اين استان هيچ پروژه و به رنامه اى ندارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان