گرسنگی و فقر کودکان در شرق کوردستان روزبه‌روز گسترش می‌یابد

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان: طبق گزارشی برگرفته از انتشارات اتاق بازرگانی تهران کە امسال منتشر شدە بود، وزارت راه و شهرسازی ایران بە این نکته اشاره‌کرده است کە ۳۳٪مردم ایران در زیرخط فقر زندگی می‌کنند، هرچند آمارهای جمهوری اسلامی ایران آماری ساختگی و غیرواقعی است ولی باز بر اساس این آمار تعداد کودکان کار و آوارە در خیابان‌ها و همچنین کودکانی کە بەدلیل فقر و تنگدستی ترک تحصیل‌کرده‌اند و از مدرسە جامانده‌اند، روز بەروز بیشتر می‌شوند و وجود این وضعیت به دلیل سیستم تبعیض و آپاراتید جمهوری اسلامی، در قبال اقلیت‌های ملی و مذهبی گوناگون در جغرافیایی ایران، بخصوص در مناطق مرزی به شیوه‌ای دور از انتظار در حال افزایش است.

بر اساس گفته‌های مجریان جمهوری اسلامی فقر بە حدی رسیدە است کە کودکان دچار گرسنگی و سو تغذیه‌شده‌اند.

مثالی در این زمینه؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اورمیه گفت: در این برهه زمانی در استان ارومیه ۲ هزار کودک زیر ۶ سال بەدلیل گرسنگی و نبود اقلام غذایی کافی برای کودکان آن‌ها دچار سوءتغذیه شده‌اند و درمجموع این ۲ هزار کودک ۲۸۷ کودک مرزنشین می‌باشند.
این مقدار از طرف مراکز آمار رسمی مسئولین ایران اعلام شدە است، بدون شک شمار کودکان فقیر و گرسنه کە از عوامل اصلی پیدایش کودکان کار و…است بسیار بیشتر از این است.

جمعیت حقوق بشر کردستان