جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

سرنوشت نامعلوم ٣ شهروند كاميارانى پس از يك ماه بازداشت

بنا بەگزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، سه نفر شهروند كاميارانى كه در روز چهارشنبه ١٥ شهريور ماه ١٣٩٦ شمسي توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شده بودند ، هنوز از سرنوشت انها اطلاعى در دست نيست.

طبق اين گزارش ، يك ماه پيش ” هيوا نديمى ” فرزند محمد كريم ، “إقبال قوبادى ” فرزند احمد و ” كيومرث نديمى ” فرزند مارف توسط نيروهاى امنيتى اطلاعاتى جمهورى اسلامى ايران در شهر كامياران با اتهام ارتباط با احزاب مخالف جمهورى اسلامى بازداشت ، عليرغم پيگيرى مداوم خانواده هايشان هنوز سرنوشت انها نامعلوم و دستگاههاى امنيتى از هر گونه اطلاعى از وضعيت و مكان بازداشت انها خوددارى مى كنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

زخمی شدن چهار کولبر بر اثر واژگونی خودرو

برگزاری مراسم ۸ مارس از سوی زنان ومردان آزادیخواه منطقه لیلاخ  شهر سنه

سنە؛ تداوم بازداشت یک شهروند در بازداشتگاه اداره اطلاعات