تعطيلى و ناكارامدى اكثر مراكز صنعتى استان لرستان

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، نماينده مردم خرم آباد و چنگى إظهار داشت : اندک صنایع موجود در استانی همچون لرستان یا تعطیل شده‌اند و یا در معرض تعطیلی قرار دارند؛ و معدود طرح‌هایی که در طول سال‌های اخیر در این استان آغاز شده‌اند در پیچ و خم بی‌اعتباری و بی‌توجهی مسئولان اجرایی نیمه تمام مانده‌اند و کسی هم در اندیشه‌ی تکمیل و اتمام آنها نیست.
این عوامل سبب شده است که همانند منابع آبی‌مان، سیل جوانان بیکارمان نیز در حال جاری شدن به سمت استان‌های برخوردار کشور هستند و این سوال برایمان پیش آمده است که این مسیر تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد و نقطه‌ی پایان این روند بیمار کجاست؟
استان لرستان در جغرافياي سياسي ايران داراى جايگاه ويژه ايست ، چون داراى سرچشمه هاى سرشار از آب شيرين و زمينهاى كشاورزى حاصلخيز مى باشد و در صورت رسيدگى ميتواند مشكلات بيكارى و اقتصادى چند برابر كنونى را حل كند هرچند از نظر معادن نفت ، گاز و سنگ غنى مي باشد. ولى همانگونه كه در آمار رسمى جمهورى اسلامى آمده و جمعيت حقوق بشر كوردستان منتشر كرده ، استان لرستان يكى از فقيرترين و بيكارترين استانهاى ايران در شرق كوردستان است.
جمعيت حقوق بشر كوردستان