بازداشت ده ها تن در مهاباد توسط حكومت جمهورى اسلامى ايران

 طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در شهر مهاباد ده ها نفر را به اتهام تجمع در شادى بعد از برگزارى رفراندوم جنوب كوردستان توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران بازداشت و بعداً انها را به سلولهاى مخفى اداره اطلاعات ايران منتقل كردند.
اسامى پنج تن از اين بازداشتيها به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده كه بدين شرح است : ١- روناك آقايي ٢-كاوس آقايي ٣- آرمان شه شه ٤- كريم پاونجه ٥- اسماعيل بوكانى لازم به ذكر است ، اين ٥ بازداشتى به زندان مركزى شهر مهاباد منتقل شده اند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان