تداوم بازداشت شهروندان كورد در شرق كوردستان

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، پس از برگزارى رفراندوم جنوب كوردستان ، مراكز امنيتى جمهورى اسلامى ايران در شهرهاى شرق كوردستان اقدام به بازداشت و شكنجه دهها نفر از مردم كرده اند و از سرنوشت انها هيچ اطلاعى در دست نيست وانها را به مراكز استانها كه همراه با شكنجه و بازجوي بوده منتقل كرده اند.

به نقل از گزارش ، شهروند روستاى شيناوي از توابع شهر پيرانشهر به نام ” محمد حسين پور” به اتهام إخلال در امنيت ملي بازداشت شده و همچنين در شهر مريوان دهها نفر را پس از إبراز شادى انها را فراخوانده و تهديد كرده اند و جمعى از اين افراد را در سلولهاى انفرادى اطلاعات سپاه پاسداران مريوان بازداشت و تعدادى را نيز به اطلاعات شهر سنه در زير شديدترين شكنجه منتقل كرده اند.

يكى از بازداشتيها ” وريا دل انگيز ” فعال مدنى و محيط زيستى شهر مريوان ، تا كنون از سرنوشت نامبرده هيچ اطلاعى در دسترس نيست ، و نام و مشخصات ديگر بازداشتيها تاكنون اعلام نشده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان