تبلیغات فروش یک دختر 12 سالە کورد ایزدی از سوی داعش در شبکەهای اجتماعی

تبلیغات فروش یک دختر 12 سالە کورد ایزدی از سوی داعش در شبکەهای اجتماعی
بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، دولت اسلامی عراق و شام(داعش) دراقدامی بی سابقە ، آگهی فروش یک دختر 12 ساله ایزدی به قیمت 12500 دلار را بر روی شبکه تلگرام قرار داده است.

شبکه خبری «آسوشیتدپرس» اعلام کردە است: داعش تجارت زنان ایزدی اسیر را دوبارە شروع کردە و شروع به فروش دخترانی که بیشتر از 12 سال ندارند از طریق تلگرام کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: داعش از دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ نیز به این منظور استفاده می‌کند ، به عنوان مثال یک زن و دو فرزند 3 و 7 ساله‌اش را به قیمت 3700 دلار برای فروش گذاشته است.

داعش برای این کار لیست کامل و طویلی از اسرای زن آماده کرده است.
دولت اسلامی عراق و شام بعد از اشغال ناحیەهایی در عراق و سوریە، خلافت خودخواندەای را اعلام کرد، بلافاصلە حملاتی را علیە جنوب و غرب کوردستان آغاز کرد، این جریان تروریستی با اشغال شنگال در جنوب کوردستان، هزاران نفر را قتل عام و صدها زن ایزدی را ربود.
سازمان ملل اقدامات داعش را مصداق نسل کشی خواندە است. در جریان حملات داعش، زنان کورد ایزدی بیشترین خسارت و ضربات را متحمل شدند.
خرید و فروش، تجاوز و بەبردگی گرفتن انها مواردی هستند کە این جریان تروریستی بە زنان و جامعە کوردستان تحمیل نمود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان