در چهلمین روز از اعتصاب غذای “سعید شیرزاد” فشارها بر وی افزایش میابد

 براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، زندانی سیاسی کورد با دستور رئیس زندان رجایی شهر کرج، مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته است.
“سعید شیرزاد” زندانی سیاسی کورد پس از گذشت چهل روز از اعتصاب غذا و پافشاری بر خواسته هایش، فشار خون و وزن بدنش بشدت کاهش یافته و این در حالیست که جدای از تداوم این تصمیم در جهت برگرداندن وسایلش که توسط مسوولان زندان مصادره شده و بخشی از آنرا نیز شکسته اند، به دستور رییس زندان “محمد مردانی” و نیروهای امنیتی داخل زندان، نامبرده مورد شکنجه و آزار قرار گرفته و یکی از دندانهایش شکسته شده و همچنین با هدف فشار مضاعف روانی بر نامبرده، وی را به بند ۳ زندان رجایی شهر انتقال داده اند.
سعید شیرزاد پس از این فشارها اعلام میکند که به اعتصاب غذا ادامه داده و تنها آب مینوشد. نامبرده فعال مدنی در حیطه‌یه کودکان کار و یکی از زندانیان سیاسی میباشد که در ۱۲ خردادماه ۱۳۹۳ شمسی در محل کارش در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین و سپس بعد از مدتی به زندان رجایی شهر منتقل شده است.
این زندانی سیاسی کورد در اواخر تابستان ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی “صلواتی” به اتهام تجمع و تبانی علیه امنیت کشور، به ۵ سال حبس محکوم گردید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان