بازداشت مختار اسدى فعال صنفی کورد

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان: امروز دوشنبه ۲۷ شهریورماه سال ۱۳۹۶ خورشيدى، مختار اسدى از اعضاى صنفى معلمان سنه بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد.

مختار اسدی پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به يك سال حبس تعزيرى محکوم‌شده بود.

این فعال صنفی امروز براى پیگیری وثیقه‌اش به دادسراى شهـيد مقدس تهران مراجعه كرده بود؛ که در محل بازداشت و برای سپرى كردن دوران محكوميتش روانه زندان اوين گرديد.

مختار اسدى اعلام نموده است؛ چند روز پیش‌تر با یک تماس تلفنی به دادگاه احضار شده بود. كه در صورت عدم حضور در دادسرا وثیقه‌اش ضبط خواهـد شد.

مختار اسدى داراى مدرك كارشناسى ارشد در رشته جامعه‌شناسی است. وی  در تیرماه سال ۱۳۸۹ از سوی نیروهای امنیتی در شهر کرج بازداشت و بعد از ۶۶ روز بازداشت با تودیع وثیقه به‌صورت موقت آزادشده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان