اعتراض کارمندان ناراضی “کرماشان” در شرق کوردستان

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، کارمندان ناراضی کرماشان پایتخت شرق کوردستان در یک تجمع اعتراضی، خواستار مطالبات قانونی خود شدند.
در ادامه این گزارش آمده است که تعدادی زیادی از کارمندان ادارات دولتی جمهوری اسلامی ایران در شهر کرماشان شرق کوردستان که حقوق ماهیانه و حق بیمه آنها پرداخت نشده است، در یک تجمع اعتراضی خواستار حقوق معوقه خود شدند.
لازم به گفتن است که معترضان ناراضی در خیابانها راهپیمایی کرده و با بلند کردن پلاکارد، نظر عموم مردم را به خود جلب کرده و تلاش نمودند تا نهادهای دولتی جمهوری اسلامی در کرماشان که یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت شرق کوردستان میباشد را وادار به جوابگویی به خواسته هایشان کنند.
طبق آمارهای گفته شده، شهر کرماشان بالاترين سطح بیکاری را در میان شهرهای ایران دارا میباشد و شهروندان این بخش از کوردستان در وضعیت بغرنج اقتصادی و فقر، بسر میبرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان