موسسە بیان بر آموزش زبان مادری تاکید کرد

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان،پنجشنبە ۱٤ سپتامبر ۲۰۱۷، آموزشگاه زبان و ادبیات کوردی به‌یان، به مناسبت شروع فعالیت خود، مراسمی را با حضور شاعران، نویسندگان و ادیبان شهرستان بوکان و شهرهای همجوار، در مسجد سواره ایلخانیزاده در روستای حمامیان برگزار کرد، که با استقبال گرم مردم روبرو شد.
در این مراسم که سه ساعت به طول انجامید، امیر پیاده مسئول آموزشگاه به‌یان، ماموستا ئاسو، امین گردیگلانی، دکتر شه‌مال اسماعیل‌پور، انور فردپیاده، خالد عسکری، ماموستا ریزان و ناصر ناصری، برای حضار سخنرانی نمودند و ضمن تبریک برای شروع فعالیت آموزشگاه به‌یان، به لزوم فراگیری زبان کوردی به عنوان زبان مادری برای عموم مردم کوردستان تاکید کردند.
در پایان مراسم، به فارغ‌التحصیلان اولین دوره آموزشگاه به‌یان، کارنامه اعطا، و همچنین توسط این آموزشگاه لوح تقدیری نیز به رسم یاد بود، به سخنرانان مراسم تقدیم گردید.
قابل ذکر است کە جمهوری اسلامی ایران ملت کورد در شرق کوردستان را از این حق بدیهی و مسلم خود محروم کردە است، این در حالی است کە حکومت ایران بیشتر معاهدات و کنوانسیونها مربوط بە این موضوع را پذیرفتە و در برابر ان تعهد بین المللی دارد ولی هموارە از اجرای انها سرباز زدە است.
-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل) که دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضاء و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده ‌است.

-کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل) که دولت ایران با مصوبه اول اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.
-اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی ملی، مذهبی و زبانی (مصوب ۱۹۹۲). مواد مختلف این اعلامیه از جمله بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ بر اجرای این حق طبیعی اسرار دارند.

-اعلامیه جهانی حقوق زبانی (مصوب ۱۹۹۶)

اعلامیه جهانی حقوق زبانی در ۲ ماده‌ی مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان اقلیت‌ها و تکالیف دولت‌ها در این خصوص قید گردیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان