دادگاه “افشین حسین پناهی” تشکیل شد

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز سه شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶ شمسی، دادگاهی”افشین حسین پناهی” فعال مدنی و برادر رامین حسین پناهی در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر “سنه” برگزار شد.

طبق خبر رسیده، اتهامات وارده به نامبرده شامل:تبلیغ علیه نظام، ارتباط با شبکه های تلویزیونی خارج از کشور و همکاری با احزاب کوردی بوده که نتیجه دادگاهی متعاقبا به وی ابلاغ میگردد.
افشین حسین پناهی در پروسه دادگاهی شدن وکیل نداشته و ایشان در دادگاه از خودش دفاع کرده و تمامی اتهامات وارده را رد کرده و غیر قانونی قلمداد کرده است.
لازم به گفتن است که نامبرده سابقه همکاری با سازمانهای مدافع محیط زیست را داشته و بعنوان یک فعال مدنی شناخته شده و این در حالیست که در سال ۱۳۹۰ پس از مرگ مشکوک برادرش”اشرف حسین پناهی” به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران به یک سال زندان محکوم و روانه زندان شد.

خانواده حسین پناهی یکی از خانواده های سرشناس و شناخته شده کورد میباشند که از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار و سرکوب قرار گرفته و بیشتر اعضای این خانواده بدون دلیل توسط نظام حاکم به قتل رسیده و یا بازداشت شده اند و حتی سالخوردگان این خانواده (پدر و مادر) مدام تحت فشار و بی احترامی قرار گرفته و این در حالیست که از سرنوشت بعضی از اعضای خانواده تاکنون نیز اطلاعی در دست نمیباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان