۴۰ روز اعتصاب غذا / بيش از ۹۴۰ ساعت بدون غذا و در سالنى بدون تهويه در گرماى تابستان

چهل روز است تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این زندانیان شرایط نامناسب زندان، نقض حقوق انسانی‌شان و رفتارهای غیرقانونی مسئولان امنیتی زندان را نپذیرفته و برای احقاق حقوقشان در یک اقدام اعتراضی در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: سعيد شيرزاد در نامه‌ای كه در روز سی‌ونه اعتصاب غذاى رجايى شهر نوشته است؛ از شرايط غیرانسانی و غیرقابل‌تحمل زندان و از نداشتن تهويه، فقدان بهداشت و نبود آب گرم، وعدم آب سرد و بستن شیرهای آب، بر زندانيان می‌گوید.

از اينكه حکومت اسلامی ایران، حتى قوانين مندرج و تأییدشده سيستم قضايى و قوانین زندان تصویب‌شده خود را نيز اجرا نمی‌کند و از زندانيانى می‌گوید که می‌بایست بر طبق قوانین موجود باید تاکنون آزاد می‌شدند؛ اما سالیان متمادی است در زندان نگه‌داشته است.

شرايط غیرانسانی زندان در ايران موجب شده كه زندانيان براى به دست آوردن وسايل شخصى و حداقل حقوق خويش به اعتصابى دست زنند كه ادامه آن لحظه‌به‌لحظه خطرناک‌تر می‌شود و جان زندانیان درخطر است.
درحالی‌که حکومت هيچ تلاشى براى شنيدن خواسته زندانيان نمی‌کند و سلامتى اين زندانيان به خطر افتاده و اعضاى بدن مانند كليه و قلب و كبد و… دچار آسیب‌های دائمی و غیرقابل‌برگشت می‌شوند و مادام‌العمر، بيمار و ناتوان و ناقص‌العضو باشند.
بايد گفت مسئوليت جان و سلامتى اين زندانيان بر عهده حکومت جمهورى اسلامى است و نبايد بيش از اين نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.

جمعيت حقوق بشر كردستان با درخواست فورى از فعالين و سازمان‌های حقوق بشرى، لزوم حل اين مسئله و پايان دادن به اين اعتصاب و رسيدگى به خواسته‌های آن‌ها را خواستار است.

جمعيت حقوق بشر كردستان