نشانە رفتن و بەگلوله بستن شهـرستان ليجه در شمال كوردستان

در پى خبرى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده است، حملات ارتش تركيه به روستاهـا و شهـرهـاى كورد نشين در شمال كوردستان ادامه دارد.

اين بار شهـرستان ليجه مورد حمله واقع گرديد. در خبر امده است كه روستاى “مشرف” از توابع شهـرستان ليجه توسط هـليكوپترهـاى ارتش تركيه گلوله باران شده، كه در اين اثناء تعداد سه روستانشين غيرنظامى زخمى گرديدند.

اقدامات ارتش تركيه به گلوله باران اين شهـرستان و روستاهـاى توابع ان بسنده نكرده، بلكه هـمچنين با اعلام حكومت نظامى، هـرگونه ترددى را در روستاى مشرف ممنوع كرده است. طبق اين خبر، حال دو تن از زخمى شدگان روستاى مشرف بسيار وخيم مى باشد.

با اشاره به اينكه، حملات ارتش تركيه به مناطق شهـرى و روستايى شمال كوردستان ادامه دارد، اما خلق كورد با ايستادگى و مقاومت در برابر اين تهـاجمات ثابت نموده اند، انان خواهـان ازادى و استقلال سرزمين مادرى خويش مى باشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان