تجمع اعتراضى مردم بانه مقابل فرماندارى اين شهر

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ١٣ شهريورماه سال ١٣٩٦ شمسي ، دو كولبر جانباخته به نام هاى ” حيدر فرجى ” و ” مام قادر” كه در روزهاى گذشته با شليك مستقيم نيروهاى انتظامى حكومت جمهورى اسلامى ايران جانباختند .

خانواده ها ی کولبرها و جمعى از مردم شهر بانه و كولبرها به دليل جانباختن اين دو كولبر در مقابل فرماندارى اين شهر تجمع كرده و خواستار اين بودند كه با وجود شرايط بد اقتصادى در شرق كوردستان و جمهورى اسلامى که خود را مسئول اين وضعيت در شرق كوردستان نمیداند ، چرا جان كولبران در خطر باشد ؟

جان اين قشر از جامعه برعهده مسئولين است چراكه به دليل بيكارى و فقر ملت كورد و مخصوصا جوانان که مجبورند براى مايحتاج روزانه خانواده هاى خود دست به چنين شغل پر خطرى بزنند ، در حاليكه سالانه بر اثر تيراندازى مستقيم نيروهاى مختلف جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان دهها جوان كورد كشته و يا به دليل فرار از نيروهاى حكومت اسلامى با اتفاقات مختلفى از جمله ( سقوط از پرتگاه ، غرق در رودخانه ، ..) جان خود را از دست میدهند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان