جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تجمع اعتراضى مردم بانه مقابل فرماندارى اين شهر

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ١٣ شهريورماه سال ١٣٩٦ شمسي ، دو كولبر جانباخته به نام هاى ” حيدر فرجى ” و ” مام قادر” كه در روزهاى گذشته با شليك مستقيم نيروهاى انتظامى حكومت جمهورى اسلامى ايران جانباختند .

خانواده ها ی کولبرها و جمعى از مردم شهر بانه و كولبرها به دليل جانباختن اين دو كولبر در مقابل فرماندارى اين شهر تجمع كرده و خواستار اين بودند كه با وجود شرايط بد اقتصادى در شرق كوردستان و جمهورى اسلامى که خود را مسئول اين وضعيت در شرق كوردستان نمیداند ، چرا جان كولبران در خطر باشد ؟

جان اين قشر از جامعه برعهده مسئولين است چراكه به دليل بيكارى و فقر ملت كورد و مخصوصا جوانان که مجبورند براى مايحتاج روزانه خانواده هاى خود دست به چنين شغل پر خطرى بزنند ، در حاليكه سالانه بر اثر تيراندازى مستقيم نيروهاى مختلف جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان دهها جوان كورد كشته و يا به دليل فرار از نيروهاى حكومت اسلامى با اتفاقات مختلفى از جمله ( سقوط از پرتگاه ، غرق در رودخانه ، ..) جان خود را از دست میدهند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

دادگاە یک شهروند در سقز جهت اجرای حکم حبس را احضار کرد

زخمى شدن يک كولبر در مرز نوسود

سردشت / یک زن متاهل با انداختن خود در چاه به زندگیش پایان داد