متروكه شدن كارخانه هـاى توليدى در كرماشان از شرق كوردستان

متروكه شدن كارخانه هـاى توليدى در كرماشان از شرق كوردستان

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، و به نقل از خبرگزارى ايلنا، كارخانه كابل توان غرب كرماشان كه روزانه بيش از ٢ تن مس توليد مى نمود، تعطيل مى شود.

در ادامه گزارش امده كه در كارخانه مذكور تعداد ٤٢ نفر به شكل مستقيم و تعداد ١٠٠ نفر به صورت غير مستقيم مشغول فعاليت بودند.

اكنون اين كارخانه، در وضعيت نابسامان اقتصادى واقع شده، و هـمه ى افراد مشغول كار در معرض ريسك از دست دادن كار خويش مى باشند.

با استناد به مدير عامل كارخانه “فرجى” سطح توليد مس در كارخانه مس غرب كرماشان رضايت بخش بوده و حتى توليدات ان هـم به خارج صادر مى شده است.

وى افزود: سرمايه اوليه راه اندازى اين كارخانه از اعتبار بخش خصوصى و شخصى تأمين شده است، اما در حال حاضر كه مواجه با كمبود بودجه و مشكل اقتصادى براى ادامه توليد هـستيم، مسئولان اقتصادى در كشور ايران، مايل نيستند كه به وضعيت اسفبار كارخانه و راه اندازى مجدد ان كمك نمايند، لذا اين كارخانه اجباراً به تعطيل شدن كشيده شده است.

گفتنى است، كه تعداد زيادى از كاركنان و كارگران اين مركز توليدى به جمع بيكاران شهـرستان كرماشان افزوده شده و مسئولان ذى ربط در اين راستا هـيچ كمكى براى بازگشايى اين كارخانه توليدى به عمل نمى اورند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان