كميسارياى عالى پناهجويان در تركيه : ٣٦ هزار پرونده پناهجويان در انتظار و بلاتكليفى بسر میبرد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از گزارش كميسارياى عالى پناهجويان كه بزرگترين سازمان حقوق بشرى وابسته به سازمان ملل متحد مي باشد :

رسيدگى به ٣٦ هزار پرونده پناهجويان ايرانى ، افغانى ، سوريه اى ، سومالى و كشورهاى ديگر متوقف شده و به دليل انتظار طولانى مدت در وضعيت اسفبارى قرار دارند. به نقل از گزارش ، بيشتر اين پناهجويان ايرانى هستند و طبق اطلاعات رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، تعداد زيادى از اين پناهنده ها شهروندان شرق كوردستان بوده كه تحت تعقيب ، فشار و شكنجه هاى حكومت جمهوری اسلامى ايران قرار داشته و به كشور تركيه پناهنده شده اند.

لازم به ذكر است كه پيشتر بررسي پرونده پناهجويان در ٩ ماه اول ، معرفى كردن خود به UN و آمادگى براى پيش مصاحبه و در بدترين حالت UN پناهجو را زير چتر حمايتى خود قرار ميداد ولى هم اكنون اين روند به بيشتر از ٢ سال طول ميكشد و كشور تركيه هم شرايطى را براى پناهجويان گذاشته مثل عضو نبودن در سازمانها و احزاب چپ و در مدت حضور ٢يا ٣ سال خود در تركيه مرتكب محكوميت امنيتى و كيفرى نشده باشند که در غير اين صورت به كشورشان ديپورت ميشوند و در اين باره چندين بار دولت تركيه پناهجويان شرق كوردستان و دیگر شهروندان ایرانی را به حكومت جمهورى اسلامى ايران تسليم كرده و بعداً انها به زندانهاى طولانى مدت و در برخى موارد محكوم به اعدام شده اند.

در بخشي ديگرى از اين گزارش كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل آمده است كه تعداد اندکی از پناهنده ها موفق به دريافت كمك مالى كه UN تقبل كرده ميشوند و اين مبلغ ساليانه ١٠٠٠ لير تركيه ميباشد و با سقوط أرزش لير تركيه اين مقدار پول مايحتاج پناهجويان را تأمين نمیکند و پناهنده ها با تمام أعضاء خانواده مجبور به كار كردن ميشوند.

هر چند تعداد كمى شانس دست يافتن به كار را پيدا مي كنند اما به هر حال بيشترين ساعات كار و كمترين دستمزد، وضعيت پناهجويان در كشور تركيه میباشد. در اظهارات يک پناهجوى كورد به جمعيت حقوق بشر كوردستان آمده است که من داراى خانواده هستم و فرزندانم محصلند ولى به دليل كورد بودن تاكنون ٣ مرتبه از كار اخراج شده ام. در ادامه اين گزارش ، بعد از موج پناهنده هاى سوريه اى به تركيه، انتقال پناهنده ها به كشور ثالث متوقف شده و پناهجويان در وضعيت بلاتكليفى و آينده اى نامشخص قرار گرفته و دچارمشكلات روحى و روانى شده اند و در برخى موارد خانواده ها از هم گسيخته شده و خودكشیها افزایش و افرادی نیز خود را به ايران ديپورت كرده اند .

با توجه به اين وضعيت ، مشكلات پناهجويان به دور از چشم رسانه ها و در وضعيت بي خبرى خبرگزاريها تداوم داشته و اين وضعيت بر رسيدگى پرونده پناهجويان تأثير منفى داشته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان