حكم جديد محمد على طاهرى موسس حلقه عرفان

به گزارش خبرنگار جمعيت حقوق بشر كوردستان ، وضعيت محمد على طاهرى در ابهام قرار دارد وحكم جديد وى صادر ولى به وى ابلاغ نگرديده است.

“غلامحسين محسنى اژه اى” سخنگوى قوه قضائيه روز يكشنبه ٢٩ مرداد از صدور حكم جديد طاهرى خبر داد اما گفت بدليل قطعى نبودن حكم نمى تواند جزئيات آنرا اعلام كند.

بنقل از وكلاى طاهرى، حكم صادر شده اين زندانى به گفته مقامات غير رسمى، حكم اعدام است كه يك بار ديگر نيز در گذشته و در جريان رسيدگى پرونده به وى ابلاغ گرديد ولى با رسيدگى ديوان عالى كشور در سال ١٣٩٥ اين حكم شكسته شده بود. محمد على طاهرى اهل كرماشان و بنيانگذار طب مكمل و موءسس ” عرفان حلقه” از سال ١٣٩٠ به اتهامات مفسد فى الارض، توهين به مقدسات و ارتداد ، مداخله غيرقانونى در امور پزشكى و تبانى با سازمان چريكهاى فدايى خلق در زندان است.

زينب طاهرى يكى از وكلاى پرونده گفته است كه اين حكم قابل اعتراض است و در صورت اعتراض موكلش به ديوان عالى ارجاع ميگردد.

جمعيت حقوق بشر كردستان