دبیر مشترک (HDP) شهر “مرسین” به زندان محکوم شد

براساس گزارش  جمعیت حقوق بشر کوردستان، “محمد میرزا سویلمز” دبیر مشترک حزب دمکراتیک خلقها(HDP) مرسین در شمال کوردستان که در مورخه ۱۲ آگوست بازداشت شده بود، از سوی دادگاه ترکیه به زندان محکوم شد.

طبق خبری که مرکز اطلاع رسانی (روژ نیوز) منتشر کرده است، نیروهای پلیس ترکیه روز دوازدهم آگوست در شهر مرسین ۲۳ نفر را بازداشت کردند که “سویلمز” نیز جزو این افراد بود.

شب گذشته جلسه دادگاهی این ۲۳ نفر تشکیل شد و ۲۰ نفر از آنها آزاد شدند اما ۳ نفر به نامهای “محمد میرزا سویلمز” دبیر مشترک حزب(HDP) شهر مرسین، “جمیل اوزگول” و “سیرانی اولمان” از اعضای این حزب طبق دستور دادگاه به زندان محکوم و روانه زندان شهر مرسین شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان