جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تخلیه شهروندان “سور آمد” در شمال کوردستان با اعمال فشار و زور توسط نظامیان ترکیه

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای پلیس دولت ترکیه به بهانه تغییر و بازسازی شهر، از خردادماه امسال بصورت مداوم به محله های “علی پاشا” و “لاله به یی” شهر سور آمد در شمال کوردستان یورش برده و بخش وسیع و قابل ملاحظه ای از این دو محله را تخریب نموده اند.
در همین چارچوب، امروز صبح نیز مجددا به این دو محله یورش برده اند که با مقاومت شهروندان در کوچه ها مواجه شده و این در حالیست که این مقاومتها روزانه علیه رفتارهای خشونت آمیز پلیس ترکیه ادامه دارد و نیروهای دولتی علاوه بر تخلیه منازل از شهروندان، کسانی را که خانه هایشان را تخلیه نکنند،بازداشت و کتک میزنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

انفجار مین به کشته وزخمی شدن ۳ مین بردار انجامید

محمد منگور کوردستانی جهت تحمل حبس راهی زندان شد

شهروندان خرم آباد در واکنش بە مرگ دختر دانشجو، تجمع اعتراضی برگزار کردند