چهار زندانی سیاسی و عقیدتی کورد بە احکام صادرە دادگاه های ایران اعتراض کردند

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، چهار تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی کورد کە از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اشنویه و اورمیه در شرق کوردستان که در پرونده‌های جداگانه‌ای از سوی دستگاه قضایی به ۱۸ سال حبس محکوم شدند، نسبت به احکام صادره درخواست تجدیدنظر دادند.
سید “شهاب حسینی” از اهالی روستای بیژن آباد اشنویه که از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به اتهام “همکاری با احزاب کوردی” به سه سال حبس محکوم شده است، نسبت به این حکم اعتراض کرد.

نامبرده در سال ۱۳۹۵ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اشنویه بازداشت شده و به بازداشتگاه اطلاعات اورمیه منتقل شد. وی بعد از دو ماه و نیم بازجویی تحت شکنجه به زندان اشنویه انتقال یافته و بعد از مدتی با قید وثیقه آزاد شد.

در خبری دیگر، سە شهروند از اهالی اشنویە به نامهای “رسول شایر”، “مولود شایر” و “عبدالواحد سلامت” هرکدام نسبت به احکام ۵ سال حبس تعزیری خود اعتراض کرده‌اند.

این افراد کە اوایل دی‌ماه ١٣٩۵ بازداشت شدە بودند، بە اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت‌های مذهبی” از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اورمیە شرق کوردستان، هر کدام بە تحمل ۵ سال حبس محکوم شدەاند. آنها بعد از طی مراحل بازجویی، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان