افزایش فشارهای ارتش ترکیه بر مردم روستاهای عفرین

ارتش ترکیه با درست کردن پایگاه نظامی وتیراندازی به مردم روستاهای کانتون عفرین در غرب کوردستان فشارهایش را بر روی مردم این منطقه زیاد کرده است.
در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،مردم روستای بالیی در شهرستان بلبلیی کانتون عفرین می گویند که ارتش ترکیه در مرزها ی به ظاهر ساخته شده بین شمال و غرب کوردستان زمین مردم را به زور اشغال میکنند وصد ها درخت را قطع کرده‌اند.
مرکز خبری روژنیوز در یک گزارش در این باره می نویسد :در روز ۲۳مرداد ارتش ترکیه زیادتر از ۵۰۰ درخت زیتون روستای بالی را قطع کردند، همچنین رفت وامد مردم را در برخی مناطق ممنوع کرده‌ و در این مناطق هم ۲۶۷ درخت را قطع کرده‌اند. بعداز غضب واشغال زمین واراضی مردم، شروع به ساختن دیوار شرم کردند واکنون پایگاه نظامی درست میکنند واز این طریق فشارها رابر مردم منطقه افزایش می دهند.
مردم این روستا می گویند که، اهداف دولت ترکیه از این کارها آواره کردن مردم است بر اثر افزایش رعب وترس، اما ارتش ترکیه خوب بداند که ما در هیچ شرایطی خاک خود را ترک نمیکنیم و اواره مناطق دیگر نمیشویم.
همچنین می گویند که به علت تیراندازی سربازان ترک، دامپروری وکشاورزی آنها خیلی مشکل شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان