اعتصاب غذای ۵۲ زندانی سیاسی زن در زندانهای ترکیه

۵۲ زندانی سیاسی زن در زندان “تارسوس” ترکیه،شروع به یک اعتصاب غذای پنج روزه کردند.
در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان مدت ۲ روز است در زندان زنان شهر تارسوس در شهرستان مرسین در شمال کوردستان، ۵۲ زندانی سیاسی در اعتراض به شکنجه و رفتارهای ناشایست مسئولان زندان نسبت به زندانیان یک اعتصاب غذای پنج روزه اعلام کرده‌اند.
اعتصاب کنندگان ۱۲ مورد را برای مسئولان زندان دست نشان کرده‌اند که در صورت عدم رسیدگی به این درخواستها بعد از گذشت این پنج روز به اعتصاب غذایشان ادامه خواهند داد.
برخی از درخواست های زندانیان به شرح زیر است: شکنجه ورفتار نامناسب با زندانیان پایان یابد، خدمات پزشکی برای زندانیان مریض مهیا شود،بازرسی وتفتیش وسایل زندانیان پایان پذیرد، حکم زندانی در سلول انفرادی پایان یابد و نمایندگان زندانی ها در داخل زندان با رئیس زندان گفتگو کنند تابه مشکلات زندانیان رسیدگی ‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان