توپباران كانتون شهبا در غرب كوردستان توسط ارتش تركيه

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، و به گزارش منابع محلى در كانتون شهبا ، ارتش تركيه و گروههاى تروریستی وابسته به اين دولت ، بارديگر روستاى “عين دقنه ” مورد هدف حملات توپخانه اى قرار داده و تاكنون ادامه دارد.

شب گذشته ، گروههاى وابسته به دولت تركيه با سلاح هاى سنگين خود روستاهاى ” سموقا، سد شهبا ، تال مديق ، شيخ عيسى ، ئلقاميه و هاسين ” از توابع كانتون شهبا مورد هدف قرار دادند.

و همچنين ارتش تركيه شب گذشته با هواپيماهاى جاسوسي خود بر روى فراز آسمان روستاهاى كانتون شهبا به عمليات تجسسي دست زده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان