تداوم آتش سوزيها در جنگلهاى رشته كوههاى شاهو

بامداد امروز ١٧ مرداد ماه سال ١٣٩٦ شمسي جنگلهاى شاهو در منطقه كامياران از شرق كوردستان در اتش سوخت. طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز صبح ١٧ مرداد ماه ١٣٩٦ جنگلهاى رشته كوههاى شاهو از توابع شهر كامياران از شرق كوردستان در روستاهاى ” كاشتر” و ” ته نگى سه ر” دچار اتش سوزى شد و مردم محلى و فعالين زيست محيطى براى مهار اتش سوزى به اين مناطق رهسپارشدند و بعلت گسترش اتش سوزى تاكنون نتوانسته اند انرا كنترل كنند.

لازم به ذكر است ، در ابتداى امسال و با شروع فصل گرما ، بخشهاى وسيعى از جنگلها و مراتع شرق كوردستان طعمه حريق شده و اين در حاليست كه به گفته بيشتر گزارشگران محلى و مردم اين اتش سوزيها عمدى و توسط نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان صورت گرفته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان