یک زندانی در زندان ارومیە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شد

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سحرگاە امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ابراهیم اریسی اهل میراوای بوکان کە بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارومیه نگهداری میشود از بند ۴ بە سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شد.
در گزارش امدە است کە طی ١٠ روز گذشته پنج زندانی به اتهامت از قبیل جرائم مواد مخدری و قتل عمد در زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارومیه اعدام شدند.
لازم بە ذکر است کە تاکنون خبر اجرای حکم اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران رسما اعلان نشده است.
شایان ذکر است در هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان مخدر در مجلس ایران، خواستار آن شد که نمایندگان به طور کلی مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر را لغو کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان