تعطیلی بيش از ۷۰ درصد کارخانجات تولیدی شهرک صنعتی بیجار

تعطیلی بيش از ۷۰ درصد کارخانجات تولیدی شهرک صنعتی بیجار

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، مسئول واحدهای تولیدی شهرستان بیجار اظهار كرد که، شهرک صنعتی بیجار شامل ۴۲ واحد تولیدی است که در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ عدد آن فعال است وبيش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی تعطیل است.
محمد رضا مایلی اشاره کرد که زیادتر از ۲۰۰ کارگر در واحدهای تولیدی این شهرک مشغول کار هستند اما متأسفانه بعضی از واحدهای تولیدی به علت نیازمند بودن به ۵۰ میلیون تومان برای ادامه کار دچار ورشکستگی شده اند.
لازم به ذکر است که تمام شهرهای شرق کوردستان شهرك صنعتی دارند که براى ادامه فعاليت نیاز به پشتیبانی دولت دارند و در این صورت بخش عمده ای از مشکلات مردم از جمله بیکاری، فقیری، خودکشی واختلافات خانوادگی کم میشود وشرایط زندگى مردم رو به بهبودی میرود اما مسئولين جمهوری اسلامی نمیخواهند این بحران که از طرف خود دولت برنامه‌ریزی میشود حل شود و این مشکلات خود پدیدآورنده اين بحران خانمانسوز است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان