تداوم آتش سوزی جنگلها و مراتع “گیلانغرب” در شرق کوردستان و تخریب گسترده محیط زیست

در گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، آتش در جنگلهای ارتفاعات “سرکش” در شهرستان “گیلانغرب” بار دیگر شعله ور شده و خسارات زیادی به محیط زیست این منطقه وارد کرده است.

در گزارش آمده است که در تداوم این آتش سوزیها در دو روز گذشته حدود ۱۵۰ هکتار از جنگلها و مراتع این شهرستان در ارتفاعات سرکش طعمه حریق شده است.

لازم به یادآوریست که آتش سوزی  در جنگلهای این شهرستان از مدتی پیش آغاز شده بود و حدود یک هکتار ونیم از مراتع و جنگلهای حومه شهر “سرمت” و منطقه “مله نی”در دهستان حیدریه را در بر گرفته بود.

جای تامل است که آتش سوزیهای اخیر در مناطق مختلف و عدم مدیریت اطفاء حریق توسط نهادها و مسوولین مربوطه در نظام جمهوری اسلامی ایران، باعث تخریبات گسترده محیط زیست انسانی و جانوری شده و آمارها نشان از گستردگی این معضل زیست محیطی میباشد که از آن جمله میتوان به آتش سوزی حدود ۳ هکتار از مراتع شهرستان “پاوه” و ۱۰۰۰ هکتار از مراتع و جنگلهای منطقه “کوسالان” از توابع شهرستان مریوان در شرق کوردستان اشاره کرد.

سال گذشته نیز تنها در ۲۸ مورد آتش سوزی ۵۰۰ هکتار از مراتع و جنگلهای گیلانغرب از بین رفت و به گفته منابع داخلی بیش از ۳۰ میلیارد ریال خسارت را به دنبال داشته است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان