قطع ملاقات زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و انتقال سە زندانی عقیدتی بە سلول انفرادی جهت ارای حکم

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۹۶ سه زندانی عقیدتی اهل سنت، کە به اتهام محاربه در سالیان گذشته به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده اند. از اسامی و مشخصات این زندانیان اطلاعی در دست نیست.
قابل ذکر است کە امروز ۱۲ مرداد ماه سالگرد اعدام جمعی ۲۵ نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت در همین زندان است.

علاوە بر این، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ممنوع الملاقات شدند. چهاشنبه 11 مرداد ماه ۹۶ خانواده های زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج برای ملاقات به این زندان مراجعه کردەاند. مسولین زندان به آنان گفتەاندکە ملاقات ممکن نیست.
این زندانیان طی یک ضرب و شتم شدید در روز یکشنبه 8 مرداد به سالن 10 بند 4 بطور اجباری منتقل شده اند. این زندانیان هم اکنون هیچ ارتباطی با خانواده های خود ندارند و در اعتراض به جابجایی خودسرانه اقدام به اعتصاب غذا نموده اند.
ماموران و مسولین زندان در هراس از اعتراضات خانواده های زندانیان در مقابل زندان ٬ سریع خانواده ها را برگشت داده و به آنان گفته اند که توقفی نکنند چرا که هیچ ملاقاتی
وجود ندارد‍.
جمعیت حقوق بشر کوردستان