یک زندانی سیاسی کورد در زندان جمهوری اسلامی ایران در “سنە” اعدام شد

سحرگاه امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، مرتضی رحمانی  در زندان مرکزی  جمهوری اسلامی ایران در سنە با اتهامات امنیتی  اعدام شد.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  روز دو شنبه ۹ مردادماه  مرتضی رحمانئ  ، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سنە  منتقل شده بود  سحرگاە امروز اعدام شد.

در گزارش امدە است کە مرتضی رحمانی اهل روستای تیلکو در نزدیکی شهر کامیاران  در اواخر سال ۹۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان  بازداشت و در بهمن ۹۲ به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کوردستانی  به یکبار اعدام و از بابت قتل دو تن از افراد منتسب به سپاه پاسداران که نسبت پدر و پسری با یکدیگر داشتند  به دو بار قصاص از سوی دادگاه  انقلاب  جمهوری اسلامی ایران در سنە برای این زندانی کورد صادرشد  کە مجموعا   سه بار بە  اعدام محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان