اعتصاب غذاى “چنگيز قدم خيرى” زندانى سياسى كورد در مسجد سليمان

به دنبال خبر دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از خبرگزارى هـرانا، زندانى سياسى كورد به نام چنگيز قدم خيرى زندانى تبعيدى به زندان مسجد سليمان در اعتراض به كارشكنى هـاى وزارت اطلاعات در اعزام او به مرخصى درمانى و وضعيت نامناسب خود در زندان از روز دوشنبه مورخ ١٣٩٦/٠٥/٠٢ دست به اعتصاب غذا زده است.

اين واقعه در حالى رخ مى دهـد كه عليرغم تأييد پزشكان زندان مبنى بر ضرورت انجام عمل جراحى و وخامت حال، با دخالت وزارت اطلاعات از رسيدگى پزشكى محروم مانده است.

چنگيز قدم خيرى متولد ١٣٦٧، كه سال ١٣٩٠ به اتهـام عضويتى شش ماهـه در يكى از احزاب كوردى از سوى دادگاه انقلاب اسلامى شعبه سنندج به رياست قاضى بابايى به ٤٠ سال حبس تعزيرى محكوم گرديد، بازداشت و به زندان مركزى سنندج منتقل شد، پس از دو سال تحمل حبس به زندان مسجد سليمان تبعيد گرديد.

اقاى قدم خيرى، عليرغم وضعيت جسمى نامناسب، وى كه با وجود گذشت پنج سال از گذشتن مدت زندانى بودن، هـمچنان تركش از بدن وى خارج نشده است، در بند يك زندان كه محلى در زيرزمين ساختمان است، درميان معتادان به موادمخدر و در شرايط نامناسب بهـداشتى در ميان تعداد ٢٠٠ زندانى ديگر نگهـدارى مى شود. در ادامه گزارش قيد شده: نامبرده كه يك زندانى سياسى تبعيدى كورد است، در حالى كه هـيچگونه دخانياتى استعمال نمى كند، در بند محل معتادان به مواد مخدر كه به گفته زندانيان هـمچون “سياه چال” است، هـشت پله زير زمين واقع شده نگهـدارى مى شود، و از انتقال اين زندانى به بند “پاك” با دخالت نهـادهـاى امنيتى جلوگيرى مى شود. اتخاذ سياستهـا و عملكردهـاى ضد حقوق بشرى و نقض اشكار ان بر حاكمان جمهـورى اسلامى ايران، در جغرافياى سياسى كوردستان از شرق كوردستان، بر كسى پنهـان نيست، كه هـمواره و مداوم شاهـد انواع بى عدالتيهـا و تبعيضات مى باشيم.

جمعيت حقوق بشر كوردستان