جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اعدام ٢ زندانى در زندان پارسيلون خرم آباد

 طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز ٣١ تيرماه ١٣٩٦ شمسي ، دو زندانى با هويت ” ايرج قبادى ” اهل كوهدشت و ” كاووس ملكى” اهل اليگودرز در زندان پارسيلون خرم آباد از شرق كوردستان اعدام شدند.
به نقل از خبر ، اين دو زندانى هر دو متهم به حمل و نگهدارى مواد مخدر و در يك پرونده بودند و محكوم به اعدام شدند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان روز ٢٩ تير ماه خبر انتقال اين دو زندانى به سلول انفرادى را منتشر كرده بود.
لازم به ذكراست كه ، موج افزايش اعدامها در حالى به راه افتاده كه همزمان مجلس حكومت جمهورى اسلامى ايران به هدف كاهش استفاده از مجازات اعدام مشغول بررسي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر است و قوه قضائيه تا تصويب اين قانون بر سرعت اعدامها افزوده است .
حكومت جمهورى اسلامى به تازگى طرحى را به مجلس آرائه داده كه دسترسى به مواد مخدر براى مصرف كنندگان را آسانتر ميكند و با تصويب اين طرح سود سرشار از فروش مواد مخدر به صندوق دولت رفته و با اين طرح جوانان را تشويق به استفاده از اين مواد خانمان سوز ميكند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

کیوان کریمی مستند ساز کورد به یک سال حبس وشلاق تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.

کولبر اهل شهرستان”سردشت” پس از گذشت ۷۰ روز بیخبری, امروز آزاد شد

دو هفته از مفقود شدن کولبر کورد در زیر بهمن می‌گذرد