اعلام مجدد حكومت نظامى در شهـر “آمد ” شمال كوردستان

به دنبال خبر دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از خبرگزارى روژنيوز، تاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢١ ميلادى، در ١٥ روستا از توابع شهـر” آمد “در شمال كوردستان، برقرارى حكومت نظامى اعلام گرديد.

در ادامه خبر، اسامى روستاهـايى كه حكومت نظامى اعلام شده به شرح ذيل مى باشد.
اكچابوداك، تاهـاكولاك، محمودان، كازان، هـيژ، محمودلو، ليلاسور، ده رگان، كايناك تاشى، اليچ ليلا، ئولوجاك، ينى يازى، باليجا، عاليان،عبدلرحمان اقا.
و به ساكنان روستاهـاى مذكور ، اعلام گرديده كه از ساعت ٥:٠٠ سحرگاه امروز حكومت نظامى است.

بدون شك، چنين رويكردى از جانب حكومت تركيه، اشكارا و علناً عليه حقوق مدنى، سياسى، اجتماعى، طبيعى و انسانى، شهـروندان ساكن شمال كوردستان و ناقض اشكار اعلاميه جهانى حقوق انسانى مي باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان