انتقال دو زندانى در زندان خرم آباد به سلول انفرادى جهت اجراى حكم اعدام

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٢٩ تيرماه سال ١٣٩٦ شمسي ، دو زندانى كه هويت ان توسط خبرگزارى هرانا احراز شده و از اهالى كوهدشت و اليگودرز هستند و در زندان پارسيلون خرم آباد از شرق كوردستان محكوم به حكم اعدام بودند جهت اجراى حكم به سلول انفرادى منتقل شده اند.

به نقل از گزارش ، اين دو زندانى به اتهام حمل و نگهدارى مواد مخدر محكوم به اعدام شده اند و هر در متهم در يك پرونده هستند.

لازم به ذكر است كه ، نمايندگان مجلس حكومت جمهورى اسلامى ايران در حالى طرح إصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در مجلس مورد بررسي قرار داده اند كه قوه قضاييه روند اعدامهاى متهمين به مواد مخدر را هر روز افزايش داده و به خواسته نمايندگان بي اعتنايي ميكند و در ابتداى تير ماه تا امروز بر طبق گزارشهايي كه به دست حمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده بيش از ١٣ نفر اعدام شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان