۳۱ تیرماه ۱۳۶۷ و بمباران شیمیایی”ریژاو” و “زه رده”

۳۱ تیرماه ۱۳۶۷ و بمباران شیمیایی”ریژاو” و “زه رده”

جمعیت حقوق بشر کوردستان:در آخرین روزهای پایان جنگ ایران و عراق و پس از بمباران شیمیایی “حلبچه”در جنوب و “سردشت”در شرق کوردستان توسط حکومت بعث عراق و تنشهای وارده از سوی جمهوری اسلامی ایران اینبار در صبح روز ۳۱ تیرماه ۱۳۶۷ شمسی چندین هواپیمای جنگی کوه و دشت روستای”زه رده”در شرق کوردستان را بمباران کردند.

در انجام بمباران شیمیایی،چشمه های آب خوردن روستا آلوده شد و سرعت باد آنروز باعث گردید تا کسی در آن لحظه قربانی نشود و مردم بدون اطلاع از شیمیایی شدن منطقه و آلوده شدن آب پس از آشامیدن آب فاجعه روی میدهد اما کاری نمیشد انجام داد و تک تک افراد و حیوانات یا کشته شدند و یا بینایشان را از دست دادند.
این بمباران تنها مختص به روستای زه رده از توابع شهرستان “سرپل ذهاب”نشد بلکه همانروز روستای”باباجانی”از توابع دالاهو و روستاهای “نساردیره” و “شامار”از توابع شهرستان گیلانغرب در شرق کوردستان بمباران شیمیایی شدند اما آمار تلفات همانند روستای زه رده نبود.
لازم به گفتن است که آنروزها مصادف بود با حمله گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در منطقه کرماشان و ایلام که به عملیات مرساد موسوم میباشد و همین عامل باعث شد که بطور واضح مشخص نشود که کدامیک از دولتهای عراق و ایران مسوول این جنایت بودند و آیا جمهوری اسلامی ایران بر علیه حملات مرساد این بمباران را انجام داده یا حکومت بعث و ارتش عراق برای حمایت از مخالفان دولت ایران و آسان کردن راه نفوذ این گروه اقدام به اینکار کرده است.

جای بس تامل است که به علت اینکه دلایل واقعی این جنایت آشکار نشود و
ویرانکاری جمهوری اسلامی ایران برجسته نگردد هرگز اجازه داده نشد که سازمانهای بین المللی بی طرف و حقوق بشری تحقیقات موشکافانه خود را صورت داده و
در اختیار جامعه جهانی قرار دهند و این قتل عام و نسل کشی روستای “زه رده” همانند بمباران شیمیایی سردشت بلاتکلیف رها شد و شهروندان این مناطق تاکنون از آثار بجامانده از آن رنج میبرند و این در حالیست که جبران خسارتی برای این افراد صورت نگرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان