هزار هكتار از جنگلهاى كوسالان در اتش سوخت

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، از شب ٢٥ تيرماه سال ١٣٩٦ شمسي تا امروز ٢٨ تيرماه ، پس از اتش سوزى ٤ روزه در جنگلهاى كوسالان در شهر مريوان از شرق كوردستان تاكنون بيش از هزار هكتار از مراتع و جنگلهاى اين مناطق در اتش سوختند . اگر چه برخى از منابع حكومتى از مهار آتش سوزى خبر داده اند ولى منابع محلى و انجمن سبز چيا خبر از تداوم اتش سوزى ميدهند.

به نقل از گزارش رسيده ، اتش سوزى ٤ روز پيش كوهستان كوسالان در پي حمله توپخانه اى نيروى زمينى سپاه به اين كوهستان كه از گلوله هاى آتش زا استفاده كرده بود شروع شد.
به نقل از خبرگزارى فرات ، دو مورد : اتش سوزى مشكوك جنگل ها و شيوع بيمارى نادر درختان بلوط در جنگلهاى استان ايلام و بخشى از كرماشان كه دست نيروهاى سپاه پاسداران در ان ديده ميشود ، و اكثر اين درختان بلوط به يك بيمارى ناشناس دچار گشته و اين پديده بيشتر به يك جنگ بيولوژيك شبيه است تا يك پديده طبيعى و هيچ راه حلى در بهبودى اين درختان صورت نمى گيرد.

لازم به ذكر است كه ، اين پديده و فاجعه طبيعى در شرق كوردستان چند سالى است تداوم داشته و بيشتر اين اتش سوزيها عمدى و با بهانه نيروهاى مخالف احزاب كوردى ، جنگلها و مراتع را توپ باران ميكند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان