کشته و زخمی شدن ۳ کاسبکار کورد توسط نیروهای انتظامی در “روانسر”شرق کوردستان

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،مورخه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی در جاده برهان الدین و نزدیک روستای “بدر آباد”واقع در سه کیلومتری شهرستان “روانسر”در شرق کوردستان نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران ماشین تعدادی از کاسبکاران کورد را گلوله باران کردند که در نتیجه آن ۱ نفر از کاسبکاران کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

طبق خبرهای رسیده از منابع محلی فرد کشته شده “حامد علیمرادی”میباشد اما هویت دو نفر دیگر هنوز مشخص نشده و این درحالیست که مردم خشمگین در اعتراض به کشته شدن کاسبکاران به خیابانهای روانسر آمده و همچنین تعداد زیادی از شهروندان جهت پس گرفتن جسد کاسبکار کشته شده در جلو درمانگاه شهر روانسر تجمع کرده اند.

لازم به گفتن است که جمهوری اسلامی ایران سیاست سرکوب،فشار و کشتن کاسبکاران و کولبران را روز به روز افزایش داده و با توجه به فشارهای مکرر و هشدارهای سازمانهای حقوق بشری داخلی و بین المللی اما همچنان شاهد بی اعتنایی دولت ایران و ادامه قتل عام شهروندان شرق کوردستان میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان