ادامه توپباران شدید منطقه “شهبا”عفرین در غرب کوردستان(روژآوا) توسط ارتش ترکیه

براساس خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، روستای “عین دقین” از توابع کانتون عفرین توسط توپخانه ارتش ترکیه به شدت مورد هدف قرار گرفته است.
پس از اینکه در ساعت ۱۱ قبل از ظهر امروز حمله نیروهای تروریستی وابسته به ارتش ترکیه علیه روستای “عین دقین”از سوی یگانهای مدافع خلق(ی پ گ) دفع شد و بیشتر از ۲۰ نفر از این نیروهای وابسته به ارتش ترکیه کشته و شمار زیادی زخمی شدند،این نیروهای تروریستی وابسته ناچار به عقب نشینی شدند و پس از شکست این نیروها، توپخانه های ارتش ترکیه روستای عین دقین از توابع منطقه شهبای عفرین را بشدت توپباران کردند و این در حالیست که تا انتشار این گزارش از آمار کشته و زخمیهای این حملات اطلاعی در دست نمیباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان