تداوم سرکوب دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه(AKP) در شمال کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان گزارش میدهد که در ادامه بازداشتهای نمایندگان پارلمانی”HDP” و سرکوب شهروندان کورد در شمال کوردستان،باردیگر نیروهای دولتی ترکیه یکی دیگر از نمایندگان کورد مجلس را بازداشت کردند.

روژ نیوز در گزارشی که منتشر کرده آمده است “دیلان درایت تاشدمیر” نماینده شهر”آمد” در لیست HDP(حزب دمکراتیک خلقها) در مجلس ترکیه و همزمان سخنگوی انجمن زنان این حزب، در فرودگاه استانبول توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است.

طبق این گزارش قبلا برای دیلان درایت پرونده ای باز شده بود و به همین بهانه مستقیما از فرودگاه به دادگاه “باکیرکوی”در شهر استانبول منتقل گردیده است.

لازم به گفتن است که پس از کودتای نافرجام در ترکیه،بیشترین فشار و سرکوب از سوی پلیس ترکیه و نیروهای وابسته به حزب عدالت و توسعه (AKP) بر علیه شهرداریهای شهرهای شمال کوردستان و پرونده سازی برای شهروندان و نمایندگان کورد توسط دادگاه وابسته به آک پارتی صورت گرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان